Pitanja i odgovori

 
1. Porijeklo Biography Worka i Biography Counsellinga

Biography Work, kao terapeutski pristup, u svijetu se prvi puta pojavio sredinom 1970-ih godina. Razvio ga je Bernard Lievegoed, nizozemski psihoterapeut, pisac i stručnjak za organizacijski razvoj koji je bio inspiriran učenjem dr Rudolfa Steinera (austrijskog filozofa, duhovnog istraživača i društvenog reformatora).

Biographical Counselling je proizašao iz Biography Worka. To je terapeutski rad koji u sebi integrira iscjeljenje i unutarnji razvoj, a kombinacija je humanističke psihologije i znanstvenog pristupa duhovnosti.  Biography Counselling inspiriran je radom Carla Gustava Junga, Carla Rogersa, Martina Bubera, Karla Königa i drugih velikih humanista 20-og stoljeća.

Primjenjujući u svom radu Biography Work, ne promoviram i ne slijedim niti jednu religiju ni duhovni pravac.

2. Razlika između rada na osobnoj biografiji i drugih metoda
3. Moja edukacija
4. Moja diploma
5. Koliko je termina potrebno da Biography Work donese rezultate?
6. Koliko je termina potrebno da Biography Counselling donese rezultate?
7. Koliko je termina potrebno da Life Visioning donese rezultate?
8. Cijena
9. Kako ću znati da ovaj rad ima rezultata i da napredujem?
10. Gdje/kako se odvijaju termini?

Dogovorite besplatni uvodni razgovor

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Kliknite na kvadratić

Kontakt

Ela Kurešević   /   +385 (98) 770 610   /  

Napomena

Uvodni telefonski razgovor služi da se upoznamo, da ukratko porazgovaramo o vašoj temi i da u tom razgovoru osjetite da li vam rad na predloženi način odgovara.

Biography Work je kompleksan pristup kojeg prilagođavam svakom pojedinačno i budući ste vi i vaš život potpuno jedinstveni, moguće je da ćete imati pitanja na koja nisam odgovorila na ovoj stranici. Uvodni razgovor je prilika da to učinim.


Dogovorite besplatni uvodni razgovor

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Popunite ovo polje

Kliknite na kvadratić

Kontakt

Ela Kurešević   /   +385 (98) 770 610   /  

Napomena

Uvodni telefonski razgovor služi da se upoznamo, da ukratko porazgovaramo o vašoj temi i da u tom razgovoru osjetite da li vam rad na predloženi način odgovara.

Biography Work je kompleksan pristup kojeg prilagođavam svakom pojedinačno i budući ste vi i vaš život potpuno jedinstveni moguće je da ćete imati pitanja na koja nisam odgovorila na ovoj stranici. Uvodni razgovor je prilika da to učinim.


elakuresevic-bc-white.png
+385 (98) 770 610
elakuresevic-bc-white.png
+385 (98) 770 610
© 2017 Ela Kurešević